Grafika 3D
 
  Zarejestruj się
::  Newsy  ::  Pliki  ::  Twoje Konto  ::  Forum  ::
Menu
· Strona główna
· Forum
· Linki
· Lista u?ytkowników
· O nas...
· Pliki
· Statystyki
· Twoje Konto
Tutoriale
· API
· Matematyka
· Teoria
· Direct3D
· OpenGL
· Techniki
Kto Jest Online
Aktualnie jest 43 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
Witamy na stronie po?wi?conej programowaniu grafiki 3D!

Znajdziecie tutaj wszystko, co niezb?dne w programowaniu grafiki 3D. Zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej z wykorzystaniem obu wiod?cych na rynku API, czyli Direct3D i OpenGL.

Ma?y update
Wysłany przez Domino dnia 08-05-2007 o godz. 23:43:23 (3091 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3.4)
NewsWitam wszystkich. Pewnie niewiele osób spodziewa?o si? jeszcze newsa na stronie g?ównej ;P a ju? na pewno nikt kto zagl?da tu w miare regularnie acz zapewne rzadko (to s? tacy? :P). Post ten jest jakby kontynuacj? poprzedniego... min??o praktycznie pó?tora roku odk?d napisa?em, ?e nie b?dzie aktualizacji przez kilka miesi?cy. Pó?tora roku to troche sporo, a nas jak na stronie nie by?o tak nas nie ma. Dlatego tez oficjalnie i ju? z ca?? pewno?ci? mog? stwierdzi? i? nas tu na pewno nie b?dzie równie? w przysz?o?ci. Prawdopodobnie jest to ostatni news napisany przeze mnie ;). Tak to ju? bywa, ?e niestety czas nie pozwala na wszystko. Dla ciekawskich udziel? tylko informacji, ?e równie? ja pracuj? ju? od roku ponad co skutecznie zabiera mi czas. Ponadto wci?? pracujemy z robalem nad naszym projektem, ale ze wzgl?du na notoryczny brak czasu prace id? tempem ?ó?wim. Mimo to co? ca?y czas si? dzieje. 10x wolniej ni? kiedy jeszcze nie pracowa?em, ale zawsze to co?. Uprzedzaj?c kolejne pytania - nie, nie b?de pokazywa? screenów, a to dlatego ?e nie lubie pokazywa? czego? co uwa?am za nie sko?czone. Ze wzgl?du na czas, a raczej jego brak, do?? ci??ko okre?li? kiedy co? b?dzie sko?czone ;). Jak b?dzie to na pewno zamieszcze tu jakiego? linka (je?li to kogokolwiek w ogole interesuje ;P).
Wracaj?c jeszcze na chwil? do tematów zwi?zanych ze stron?. Ze wzgl?du na spamowanie wy??czy?em mo?liwo?? dodawania komentarzy do newsów czy sond. Mam nadziej?, ?e to pomo?e. W razie jakich? problemów technicznych prosz? pisa? na mojego maila lub wysmarowa? jak?? prywatn? wiadomo??. Stron? nadal b?d? utrzymywa?, w rozumieniu jej istnienia i poprawiania b??dów, wi?? jak mówie - w razie czego piszcie. O forum troszczy sie LOS :). To chyba tyle. Pozdrawiam, Domino.
Strona znów dzia?a
Wysłany przez Domino dnia 08-12-2005 o godz. 12:12:41 (3974 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.55)
NewsWitam wszystkich ponownie. Serwis znowu jest dost?pny dla wszystkich i mam nadzieje, ze pod tym wzgl?dem wszystko wróci do starych czasów. Je?li natomiast chodzi o mnie i robala to do starych czasów niepr?dko co? wróci ;). Nie planujemy obecnie aktualizowa? strony przez kilka najbli?szych miesi?cy. B?dziemy sie starali pojawia? si? na forum, zajmowa? si? stron? ogólnie (jakby jakie? zmiany techniczne musia?y by? wprowadzone), ale nie b?dziemy nic pisa? raczej. Wynika to g?ównie z prac nad wspólnym projektem - silnikiem 3D jak sie mo?na domy?le?. Nie podaje na razie ?adnych informacji poniewa? mija si? to z celem - projektowi zostanie przeznaczona osobna strona, ale to dopiero za kilka tygodni (my?le ?e nie pó?niej ni? dwa miesi?ce od dzi?). Powinno wówczas pojawi? si? jakie? proste demo prezentuj?ce mo?liwo?ci silnika. Chcemy zebra? jeszcze kilka osób zainteresowanych prac? przy takim projekcie, ale poniewa? nikt nie zg?asza si? kiedy nie widzi ?e to co? konkretnego wi?c doszli?my do wniosku ?e jednak lepiej b?dzie najpierw co? pokaza? :). Robal próbowa? znale?? kogo? pokazuj?c pierwsze screeny z edytora (on nad nim pracuje), ale pozosta?o to raczej bez odzewu. Screenów z silnika (nad którym z kolei ja pracuje) nie b?de nigdzie zamieszcza? na razie bo brak narz?dzi powoduje brak mo?liwo?ci pokazania czego? godnego uwagi. No ale do?? o tym. Mam nadziej?, ?e starzy bywalcy naszego serwisu ponownie zaczn? si? pokazywa? na forum i pomaga? mniej zaawansowanym (cho? zdaj? sobie spraw?, ?e warsztat to nigdy nie b?dzie ;)). Zapraszam wi?c do... u?ywania :].
Wolno...
Wysłany przez Domino dnia 20-09-2005 o godz. 21:55:12 (2912 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
NewsNiestety z przykro?ci? musz? stwierdzi?, ?e strona od jakiego? jest praktycznie niedost?pna dla wielu u?ytkowników maj?cych ??cza od TP. Nie wiem dok?adnie co si? sta?o, ale od czasu jak go?cie w spine zrezygnowali z tpsowskieg DSL'a zacz??y sie problemy z dzia?aniem strony. Pakiety id? przez pó? ?wiata (dobrze, ?e chocia? omijaj? stacj? kosmiczn? Alpha :P) i w godzinach szczytu wi?kszo?? jest gubiona. Dotyczy to tylko cz??ci osób, ale niestety w tej cz??ci jestem ja i robal :/ Nie miejcie wi?c nam za z?e, ?e w ogóle nie jeste?my obecni na forum i ?e nic nowego sie nie pojawia... Jak co? od nas konkretnego potrzebujecie to piszcie do mnie (domino1011[at]poczta.fm) albo do robala (directx11[at]poczta.onet.pl). Ja b?d? si? ca?y czas stara? co? za?atwi? z lud?mi ze spine, a jak si? nie uda to czekaj? nas przenosiny. To tyle chyba... Mam nadziej?, ?e to w ogóle dojdzie do serera i pojawi sie na stronie :P
Zmiany
Wysłany przez Domino dnia 12-08-2005 o godz. 21:38:04 (3133 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
NewsWitam. Niestety z powodu braku czasu (ja w pracy a robal chwilowo na urlopie) stronka nam sie nieco zasta?a i do tej pory nawet nie mia?em kiedy poprawic ró?nych dziwnych rzeczy które ostatnio sie pojawi?y. No wiec po pierwsze te dziwne komunikaty na forum ju? si? nie wy?wietlaj? (i wy?wietla? si? nie b?d? mam nadziej? :P) a po drugie od dzi? pisa? na forum mog? wy?acznie u?ytkownicy zarejestrowani. Wiem, ze du?o osób pisa?o bez rejestracji, ale ostatnio zacz??o si? pojawia? za du?o jakich? g?upich postów nie wiadomo sk?d. W najbli?szym czasie nast?pi jeszcze update php-nuke i kilka pomniejszych zmian wi?c strona mo?e by? przez jaki? czas offline, ale nie na d?ugo na pewno :). To tyle. Pozdrawiam.
Po d?ugiej przerwie...
Wysłany przez robal dnia 06-06-2005 o godz. 19:34:08 (3064 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
TutorialeNie wiem kiedy publikowa?em nowego tutka, ale chyba by?o to lata temu :). No ale ostatnimi czasy jako? uda?o si? wyrwa? troch? minut i skleci? nowy artykulik, który mam nadziej? w pe?ni was zadowoli. ?eby wami nie psu? niespodzianki nie powiem co to, ale szukajcie w technikach :) - to dopiero prekursor tego, co nas czeka. W tym tygodniu b?d? mia? nieco luzu, wi?c by? mo?e uda si? troch? uporz?dkowa? i zorganizowa? ma?y ba?aganek panuj?cy w kodach ?ród?owych no i wreszcie doda? kilka rzeczy, które planuj? od pewnego czasu. Na razie jednak dobrze zapoznajcie si? z dzisiejszym tekstem, bo wkrótce nadejdzie czas praktyki i trzeba b?dzie by? dobrze przygotowanym :)
Forum znów dzia?a
Wysłany przez Domino dnia 26-05-2005 o godz. 21:23:46 (3055 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
NewsWitam wszystkich. Uda?o mi si? uruchomi? forum ponownie (jak równie? kilka innych rzeczy) i stronka w ko?cu wygl?da i dzia?a jak dawniej :). No mo?e jeszcze nie do ko?ca, bo brakuje paska z prawej pokazuj?cego ostatnie posty, ale to musi uruchomi? Spect (chocia? w sumie nie - uda?o mi si? :P). Mam nadzieje, ze to zrobi, bo z forum jakos nie mog?em si? doczeka? i zrobi?em sam z czego jestem oczywiscie niezmiernie dumny (cho? de facto nie mia?o to nic wspólnego z pisaniem kodu ;). To chyba tyle.
Prawie powrót...
Wysłany przez Domino dnia 05-05-2005 o godz. 23:39:23 (3162 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
NewsWitam. Jak wida? wracamy po krótkiej przerwie. Mieli?my ma?a usterke niestety, znaczy jaki? bardzo dowcipny glomb (jakia? dupa nie haker) w?amal si? przez nasz? stron? na serwer spine.pl i narobi? lekkiego bigosu. Spowodowa?o to oczywi?cie ze admini zablokowali stronk?. Tak czy siak trzeba by?o wprowadzi? troch? 'usprawnie?' po których wprowadzeniu okaza?o si? ze forum nie dzia?a nie wiadomo czemu :/ Mam nadziej?, ?e uda nam si? to naprawi? w najbli?szym czasie, ale kiedy dok?adnie to nast?pi nie wiem. Na razie postanowi?em odpali? stronk? tak jak jest, bo pewnie si? Wam juz zdawa?o ze umarlismy ;). Pragn? wi?c zapewni?, ze ?yjemy i mamy sie ca?kiem dobrze, a nied?ugo powinna si? pojawi? jaka? aktualka :).
Cg cz??? 3
Wysłany przez Domino dnia 29-03-2005 o godz. 19:04:09 (3143 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
TutorialeWitam. Troche min??o od ostatniej aktualizacji i pewnie cz??? z Was sie zastanawia?a co sie sta?o z ostatni? obiecana cz??ci? o Cg (w mi?dzyczasie wysz?a wersja 1.3 tego? j?zyka). No có?... niestety sta?a si? sesja ;) której jeszcze do tej pory nie zamkn??em :/ i nie wiem kiedy mi si? to uda zrobi? w ko?cu (tamten semsestr byl/jest przewalony!). Zapewne wi?kszo?? zainteresowanych Cg ju? sama zd??y?a doj?? do tego jak to pod??czyc do ukochanego API i generalnie nie jest ciekawa tematu ;). Trudno si? mówi - pewnych spraw nie przeskoczymy z robalem. Tak czy siak zapraszam oczywi?cie do czytania.
Cg
Wysłany przez Domino dnia 30-12-2004 o godz. 23:40:03 (4001 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
TutorialeWitam. Tak jak obieca?em pojawi?o si? co? nowego. Nowo?ci? ow? s? pierwsze dwa (z trzech zaplanowanych), d?ugo przez niektórych wyczekiwane, artyku?y opisuj?ce j?zyk Cg. Cg to j?zyk wysokiego poziomu s?u??cy do pisania shaderów. Owe dwa artyku?y opisuj? jego sk?adni?, typy danych, instrukcje warunkowe itd. Trzeci artyku? (który miejmy nadzieje uda mi si? napisa? w najbli?szym czasie) b?dzie traktowa? o tym jak to pod??czy? do Direct3D i OpenGL. Artyku?y znajdziecie w dziale 'Techniki'.

Poniewa? jutro jest sylwester, to z tej?e okazji chcia?em równie? ?yczy? wszystkim (w imieniu swoim i robala oczywi?cie) zaj***** wr?cz sylwka z du?? ilo?ci? pi?knych kobiet ;), odjazdow? muzyk? i najlepsz? atmosfer? po tej cz??ci uk?adu s?onecznego. Mam nadzieje, ?e wszyscy b?dziemy si? bawi? równie dobrze i ?e nadchodz?cy rok b?dzie 100x lepszy od obecnego. Do zobaczenia w przysz?ym roku wi?c.
?wi?ta
Wysłany przez Domino dnia 23-12-2004 o godz. 18:37:17 (4249 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
NewsWitam. Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia chcia?bym, w imieniu moim i robala, ?yczy? Wam wszystkiego najlepszego, du?o prezentów pod choink? (szczególnie wspieraj?cych obróbke 3d ;), smacznego :) karpia, ?eby te ?wi?ta by?y rzeczywi?cie weso?e i co najwa?niejsze spe?nienia marze?. Zdaj? sobi? spraw?, ?e cz??? z Was chcia?aby równie? zobaczy? jakie? nowe artyku?y na stronie. Obiecuj?, ?e takowe si? pojawi? prawdopodobnie jeszcze przed Nowym Rokiem. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.
Forum
Ostatnie 10 postów na forum

Tutoriale - OpenGL - Bry?y
Last post by adam in B??dy, b??dy... on Nov 25, 2009 at 13:03:14

problem koncepcyjny jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:12:58

problem koncepcyjny - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:12:31

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:11:28

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:10:37

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:10:13

[C++/Opengl] Utkn??em z projektem kulki
Last post by qla in OpenGL on Sep 13, 2009 at 17:34:55

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 10, 2009 at 19:33:49

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 10, 2009 at 19:33:20

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 08, 2009 at 20:15:41


[ Forum ]
Login
Pseudonim

Hasło

Security Code: Security Code
Type Security Code

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
Bajery
Sidebar Mozilli
Co to jest Sidebar?

Dodaj do ulubionych (IE)

Newsy w RSS
Co to jest RSS?
Starsze Newsy
01-12-2004
· Przemeblowanie
17-11-2004
· Cell shading - Direct3D
10-11-2004
· Cell Shading - Teoria
· Idzie nowe
15-10-2004
· Aktualizacja
29-09-2004
· Wst?pniak
09-09-2004
· (Wielki) Powrót ;)
08-07-2004
· Co? dla fanów OpenGL :)
07-06-2004
· New Direct3D tutorial
05-05-2004
· B??dy i problemy
Nasze newsy s� w RSS: backend.php
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund

:: Layout strony został stworzony przez www.nukemods.com w oparciu o styl phpbb2 Helius, którego autorem jest Cyberalien ::