Grafika 3D
 
  Zarejestruj się
::  Newsy  ::  Pliki  ::  Twoje Konto  ::  Forum  ::
Menu
· Strona główna
· Forum
· Linki
· Lista u?ytkowników
· O nas...
· Pliki
· Statystyki
· Twoje Konto
Tutoriale
· API
· Matematyka
· Teoria
· Direct3D
· OpenGL
· Techniki
Kto Jest Online
Aktualnie jest 41 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
Grafika 3D: Tutoriale

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Po d?ugiej przerwie...
Wysłany przez robal dnia 06-06-2005 o godz. 19:34:08 (3064 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
TutorialeNie wiem kiedy publikowa?em nowego tutka, ale chyba by?o to lata temu :). No ale ostatnimi czasy jako? uda?o si? wyrwa? troch? minut i skleci? nowy artykulik, który mam nadziej? w pe?ni was zadowoli. ?eby wami nie psu? niespodzianki nie powiem co to, ale szukajcie w technikach :) - to dopiero prekursor tego, co nas czeka. W tym tygodniu b?d? mia? nieco luzu, wi?c by? mo?e uda si? troch? uporz?dkowa? i zorganizowa? ma?y ba?aganek panuj?cy w kodach ?ród?owych no i wreszcie doda? kilka rzeczy, które planuj? od pewnego czasu. Na razie jednak dobrze zapoznajcie si? z dzisiejszym tekstem, bo wkrótce nadejdzie czas praktyki i trzeba b?dzie by? dobrze przygotowanym :)
Cg cz??? 3
Wysłany przez Domino dnia 29-03-2005 o godz. 19:04:09 (3143 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
TutorialeWitam. Troche min??o od ostatniej aktualizacji i pewnie cz??? z Was sie zastanawia?a co sie sta?o z ostatni? obiecana cz??ci? o Cg (w mi?dzyczasie wysz?a wersja 1.3 tego? j?zyka). No có?... niestety sta?a si? sesja ;) której jeszcze do tej pory nie zamkn??em :/ i nie wiem kiedy mi si? to uda zrobi? w ko?cu (tamten semsestr byl/jest przewalony!). Zapewne wi?kszo?? zainteresowanych Cg ju? sama zd??y?a doj?? do tego jak to pod??czyc do ukochanego API i generalnie nie jest ciekawa tematu ;). Trudno si? mówi - pewnych spraw nie przeskoczymy z robalem. Tak czy siak zapraszam oczywi?cie do czytania.
Cg
Wysłany przez Domino dnia 30-12-2004 o godz. 23:40:03 (4001 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
TutorialeWitam. Tak jak obieca?em pojawi?o si? co? nowego. Nowo?ci? ow? s? pierwsze dwa (z trzech zaplanowanych), d?ugo przez niektórych wyczekiwane, artyku?y opisuj?ce j?zyk Cg. Cg to j?zyk wysokiego poziomu s?u??cy do pisania shaderów. Owe dwa artyku?y opisuj? jego sk?adni?, typy danych, instrukcje warunkowe itd. Trzeci artyku? (który miejmy nadzieje uda mi si? napisa? w najbli?szym czasie) b?dzie traktowa? o tym jak to pod??czy? do Direct3D i OpenGL. Artyku?y znajdziecie w dziale 'Techniki'.

Poniewa? jutro jest sylwester, to z tej?e okazji chcia?em równie? ?yczy? wszystkim (w imieniu swoim i robala oczywi?cie) zaj***** wr?cz sylwka z du?? ilo?ci? pi?knych kobiet ;), odjazdow? muzyk? i najlepsz? atmosfer? po tej cz??ci uk?adu s?onecznego. Mam nadzieje, ?e wszyscy b?dziemy si? bawi? równie dobrze i ?e nadchodz?cy rok b?dzie 100x lepszy od obecnego. Do zobaczenia w przysz?ym roku wi?c.
Cell shading - Direct3D
Wysłany przez robal dnia 17-11-2004 o godz. 16:18:16 (4177 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 2.5)
TutorialeJak obieca?em ostatnio tak te? si? dzieje. Pojawiam si? w kosmicznym tempie (jak na nasz? stronk? :) z nowym tutkiem, który jest niejako ci?giem dalszym naszych rozwa?a? na temat nierealistycznej grafiki 3D z wykorzystaniem cieniowania kreskówkowego. Krótki tutorialik, bo i sprawa prosta ale warto przeczyta? a co najwa?niejsze ?ci?gn?? kod ?ród?owy i eksperymentowa?, eksperymentowa?... Zapraszam wi?c do czytania a ja to chyba musz? pomy?le?, mo?e co? o cieniach teraz?
Cell Shading - Teoria
Wysłany przez robal dnia 10-11-2004 o godz. 23:21:31 (3242 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3)
TutorialeSkoro tak dobrze dzisiaj idzie to jeszcze raz si? pojawiam wraz z now? niespodziank? czyli artykulikiem jak w tytule. Rozpoczynamy nim seri? praktycznych tutoriali, jak pobawi? si? t? technologi? zarówno w Direct3D jak i OpenGL (tutaj pok?adam oczywi?cie nadziej? w koledze D ;)). Poniewa? ju? dzisiaj swoje napisa?em, wi?c nie ?ciemniam d?u?ej bo i nie ma po co. Zapraszam do czytania oczywi?cie.
Aktualizacja
Wysłany przez Domino dnia 15-10-2004 o godz. 22:22:06 (2516 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
TutorialeWitam. Po wielu bojach z samym sob? :) w ko?cu postawnowi?em napisa? co? na stron?. Powsta? oczywi?cie tutorial o dot3 w OpenGL. Przy okazji musia?em jednak zmieni? równie? eksporter. Jego nowa wersja (1.01) dost?pna jest oczywi?cie w dziale pliki. Tutorial o glXPorterze te? zosta? oczywi?cie aktualizowany. Wszystkich zainteresowanych zapraszam oczywi?cie do czytania.
Wst?pniak
Wysłany przez robal dnia 29-09-2004 o godz. 17:08:37 (2303 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
TutorialeWitam po... ech, ju? nie wiem, po jak d?ugim okresie milczenia. ?ycie p?ata jak si? okazuje przeró?ne figle i cz?owiek chc?c nie chc?c czasem po prostu nie wyrabia, co wcale nie znaczy, ?e zapomina ;). I ?eby nie by? go?os?ownym dzisiaj na dowód tego, ?e ja nie zapominam mam dla was w prezencie du?o dobrego :):)
Po pierwsze i najwa?niejsze - dwa artyku?y do dzia?u Direct3D. Dzisiaj b?dzie o mapowaniu wypuk?o?ci, czyli niejako kontynujemy to, co zacz??em ju? jaki? czas temu. Poka?emy praktyczne wykorzystanie tej techniki do osi?gni?cia zdumiewaj?cych efektów na ekranie. Do tego wszystkiego potrzebny nam jednak jest niewielki update artyku?u teoretycznego, którego poprawiona wersja jest ju? na serwerze umieszczona.
Po drugie - ju? nied?ugo si? uka?e niespodzianka, któr? przygotowujemy razem z koleg? Dominem ;).
Po trzecie - chc? nakre?li? pewien pojawiaj?cy si? od pewnego czasu problem z DirectX SDK. Otó? najnowsza zdaje si? wersja Summer Update 2004 sprawia co poniektórym k?opoty przy kompilacji i linkowaniu przyk?adów. Wszystkie przyk?ady na stronie ja produkuj? wykorzystuj?c Summer Update 2003, które owych problemów nie sprawia. Je?li wi?c kto? b?dzie mia? k?opoty z projektami niech pisze - co? postaramy si? wymodzi?.
Mam nadziej?, ?e te s?owa na stronie si? uka?a, bo tak naprawd? w moim imieniu wklepuje je tam Domino ;P (w zasadzie wkleja :P- przyp. Domino), ja niestety w tej chwili znowu jestem odci?ty od ??cza sta?ego i m?cz? si? na modemie - st?d min. moje milczenie na forum. Miejmy nadziej?, ?e wkrótce znowu si? to zmieni i b?d? bardziej dost?pny. W ka?dym razie zawsze mo?ecie napisa? w razie k?opotów - adres znacie - je?li b?d? potrafi? to na pewno pomog?.
No to z mojej strony chyba tyle - zapraszam oczywi?cie do czytania i dzielenia si? wra?eniami. No i ci?gle czekam... na wasze produkcje. Mo?e wreszcie kto? si? skusi i co? poka?e? ;PP
Co? dla fanów OpenGL :)
Wysłany przez Domino dnia 08-07-2004 o godz. 21:36:40 (3035 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
TutorialeJako, ?e ju? dawno nie pojawi? si? ?aden nowy tutorial dotycz?cy OpenGL, wi?c dzisiaj postanowi?em doda? dwa :P. Oba dotycz? bardzo ciekawej rzeczy, jak? jest fragment program, czyli OpenGL'owski odpowiednik pixel shadera. Wszystkich zainteresowanych zapraszam oczywi?cie do czytania.

Co do spraw technicznych, to mamy ma?? reorganizacj? dzia?u 'Pliki', a wi?c chwilowo niestety nie b?dzie mo?na ?ci?gn?? ?róde? do nowych tutoriali. Wrócili?my bowiem do starej metody ich podzia?u, czyli oddzielny 'zip' z kodem dla ka?dego artyku?u z osobna. Na pewno ucieszy to osoby ze s?abymi ??czami, bo nie b?d? musia?y za ka?dym razem ?ci?ga? kilku MB danych. Dodatkowo szykujemy Wam z Robalem ma?? niespodziank? odno?nie sposobu w jaki b?dzie mo?na ogl?da? poszczególne przyk?ady :D. Zapewniam, ?e narz?dzie, które oddamy w Wasze r?ce ucieszy wszystkich, a ogl?danie tego co otrzymujemy na ekranie stanie si? znacznie przyjemniejsze. Ale to dopiero za jak? chwilk?...
New Direct3D tutorial
Wysłany przez robal dnia 07-06-2004 o godz. 17:15:47 (5565 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3.66)
TutorialePoniewa? stronka nam si? troch? chyba zasta?a, co nowej na pewno nie przystoi czas rozrusza? towarzystwo. Tak naprawd? to nawet nie wiem, czy to co pisz? si? uka?e w tym miejscu, w którym przewiduje, ale jak to mówi? - próba nie strzelba ;-). Tak wi?c w dziale z tutorialami przeznaczonymi dla fanów API Direct3D przygotowa?em niespodziank? - dosy? obszernych rozmiarów artyku? po?wi?cony... a zreszt? idzcie sprawdzi? sami, co b?d? wam psu? niespodzianki. Gwoli ?cis?o?ci dodam jeszcze info techniczne. Stwierdzi?em bowiem, ?e bez sensu jest ju? u?ywa? DirectX w wersji 8.0 i nast?pi przeniesienie kodów ?ród?owych do wersji 9.0. Tutoriali na razie przeprowadza? nie b?d? - za du?o z tym roboty a poza tym, to co mieli?cie si? ju? nauczy? to i tak umiecie. Od tej chwili wszystko, co si? pojawi (je?li chodzi o przyk?adowe programy) b?dzie pisane w najnowszej wersji API - znacznie to u?atwi wszystkim prac? jak s?dz?. Do najnowszego artu jeszcze nie ma zauktalizowanego pliku z przyk?adami, ale zrobi? to na pewno wkrótce. Tymczasem zapoznajcie si? teoretycznie z tematem a na pewno sami szybko napiszecie w?asny przyk?adzik ;-). No to mi?ego czytania i... ciekawe czy to si? pojawi na gównej stronie ;-P...
Forum
Ostatnie 10 postów na forum

Tutoriale - OpenGL - Bry?y
Last post by adam in B??dy, b??dy... on Nov 25, 2009 at 13:03:14

problem koncepcyjny jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:12:58

problem koncepcyjny - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:12:31

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:11:28

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:10:37

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:10:13

[C++/Opengl] Utkn??em z projektem kulki
Last post by qla in OpenGL on Sep 13, 2009 at 17:34:55

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 10, 2009 at 19:33:49

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 10, 2009 at 19:33:20

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 08, 2009 at 20:15:41


[ Forum ]
Login
Pseudonim

Hasło

Security Code: Security Code
Type Security Code

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
Bajery
Sidebar Mozilli
Co to jest Sidebar?

Dodaj do ulubionych (IE)

Newsy w RSS
Co to jest RSS?
Starsze Newsy
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.
Nasze newsy s� w RSS: backend.php
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund

:: Layout strony został stworzony przez www.nukemods.com w oparciu o styl phpbb2 Helius, którego autorem jest Cyberalien ::