Grafika 3D
 
  Zarejestruj się
::  Newsy  ::  Pliki  ::  Twoje Konto  ::  Forum  ::
Menu
· Strona główna
· Forum
· Linki
· Lista u?ytkowników
· O nas...
· Pliki
· Statystyki
· Twoje Konto
Tutoriale
· API
· Matematyka
· Teoria
· Direct3D
· OpenGL
· Techniki
Kto Jest Online
Aktualnie jest 47 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
Grafika 3D: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Ma?y update
Wysłany przez Domino dnia 08-05-2007 o godz. 23:43:23 (3084 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3.4)
NewsWitam wszystkich. Pewnie niewiele osób spodziewa?o si? jeszcze newsa na stronie g?ównej ;P a ju? na pewno nikt kto zagl?da tu w miare regularnie acz zapewne rzadko (to s? tacy? :P). Post ten jest jakby kontynuacj? poprzedniego... min??o praktycznie pó?tora roku odk?d napisa?em, ?e nie b?dzie aktualizacji przez kilka miesi?cy. Pó?tora roku to troche sporo, a nas jak na stronie nie by?o tak nas nie ma. Dlatego tez oficjalnie i ju? z ca?? pewno?ci? mog? stwierdzi? i? nas tu na pewno nie b?dzie równie? w przysz?o?ci. Prawdopodobnie jest to ostatni news napisany przeze mnie ;). Tak to ju? bywa, ?e niestety czas nie pozwala na wszystko. Dla ciekawskich udziel? tylko informacji, ?e równie? ja pracuj? ju? od roku ponad co skutecznie zabiera mi czas. Ponadto wci?? pracujemy z robalem nad naszym projektem, ale ze wzgl?du na notoryczny brak czasu prace id? tempem ?ó?wim. Mimo to co? ca?y czas si? dzieje. 10x wolniej ni? kiedy jeszcze nie pracowa?em, ale zawsze to co?. Uprzedzaj?c kolejne pytania - nie, nie b?de pokazywa? screenów, a to dlatego ?e nie lubie pokazywa? czego? co uwa?am za nie sko?czone. Ze wzgl?du na czas, a raczej jego brak, do?? ci??ko okre?li? kiedy co? b?dzie sko?czone ;). Jak b?dzie to na pewno zamieszcze tu jakiego? linka (je?li to kogokolwiek w ogole interesuje ;P).
Wracaj?c jeszcze na chwil? do tematów zwi?zanych ze stron?. Ze wzgl?du na spamowanie wy??czy?em mo?liwo?? dodawania komentarzy do newsów czy sond. Mam nadziej?, ?e to pomo?e. W razie jakich? problemów technicznych prosz? pisa? na mojego maila lub wysmarowa? jak?? prywatn? wiadomo??. Stron? nadal b?d? utrzymywa?, w rozumieniu jej istnienia i poprawiania b??dów, wi?? jak mówie - w razie czego piszcie. O forum troszczy sie LOS :). To chyba tyle. Pozdrawiam, Domino.
Strona znów dzia?a
Wysłany przez Domino dnia 08-12-2005 o godz. 12:12:41 (3956 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.55)
NewsWitam wszystkich ponownie. Serwis znowu jest dost?pny dla wszystkich i mam nadzieje, ze pod tym wzgl?dem wszystko wróci do starych czasów. Je?li natomiast chodzi o mnie i robala to do starych czasów niepr?dko co? wróci ;). Nie planujemy obecnie aktualizowa? strony przez kilka najbli?szych miesi?cy. B?dziemy sie starali pojawia? si? na forum, zajmowa? si? stron? ogólnie (jakby jakie? zmiany techniczne musia?y by? wprowadzone), ale nie b?dziemy nic pisa? raczej. Wynika to g?ównie z prac nad wspólnym projektem - silnikiem 3D jak sie mo?na domy?le?. Nie podaje na razie ?adnych informacji poniewa? mija si? to z celem - projektowi zostanie przeznaczona osobna strona, ale to dopiero za kilka tygodni (my?le ?e nie pó?niej ni? dwa miesi?ce od dzi?). Powinno wówczas pojawi? si? jakie? proste demo prezentuj?ce mo?liwo?ci silnika. Chcemy zebra? jeszcze kilka osób zainteresowanych prac? przy takim projekcie, ale poniewa? nikt nie zg?asza si? kiedy nie widzi ?e to co? konkretnego wi?c doszli?my do wniosku ?e jednak lepiej b?dzie najpierw co? pokaza? :). Robal próbowa? znale?? kogo? pokazuj?c pierwsze screeny z edytora (on nad nim pracuje), ale pozosta?o to raczej bez odzewu. Screenów z silnika (nad którym z kolei ja pracuje) nie b?de nigdzie zamieszcza? na razie bo brak narz?dzi powoduje brak mo?liwo?ci pokazania czego? godnego uwagi. No ale do?? o tym. Mam nadziej?, ?e starzy bywalcy naszego serwisu ponownie zaczn? si? pokazywa? na forum i pomaga? mniej zaawansowanym (cho? zdaj? sobie spraw?, ?e warsztat to nigdy nie b?dzie ;)). Zapraszam wi?c do... u?ywania :].
Wolno...
Wysłany przez Domino dnia 20-09-2005 o godz. 21:55:12 (2906 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
NewsNiestety z przykro?ci? musz? stwierdzi?, ?e strona od jakiego? jest praktycznie niedost?pna dla wielu u?ytkowników maj?cych ??cza od TP. Nie wiem dok?adnie co si? sta?o, ale od czasu jak go?cie w spine zrezygnowali z tpsowskieg DSL'a zacz??y sie problemy z dzia?aniem strony. Pakiety id? przez pó? ?wiata (dobrze, ?e chocia? omijaj? stacj? kosmiczn? Alpha :P) i w godzinach szczytu wi?kszo?? jest gubiona. Dotyczy to tylko cz??ci osób, ale niestety w tej cz??ci jestem ja i robal :/ Nie miejcie wi?c nam za z?e, ?e w ogóle nie jeste?my obecni na forum i ?e nic nowego sie nie pojawia... Jak co? od nas konkretnego potrzebujecie to piszcie do mnie (domino1011[at]poczta.fm) albo do robala (directx11[at]poczta.onet.pl). Ja b?d? si? ca?y czas stara? co? za?atwi? z lud?mi ze spine, a jak si? nie uda to czekaj? nas przenosiny. To tyle chyba... Mam nadziej?, ?e to w ogóle dojdzie do serera i pojawi sie na stronie :P
Zmiany
Wysłany przez Domino dnia 12-08-2005 o godz. 21:38:04 (3124 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
NewsWitam. Niestety z powodu braku czasu (ja w pracy a robal chwilowo na urlopie) stronka nam sie nieco zasta?a i do tej pory nawet nie mia?em kiedy poprawic ró?nych dziwnych rzeczy które ostatnio sie pojawi?y. No wiec po pierwsze te dziwne komunikaty na forum ju? si? nie wy?wietlaj? (i wy?wietla? si? nie b?d? mam nadziej? :P) a po drugie od dzi? pisa? na forum mog? wy?acznie u?ytkownicy zarejestrowani. Wiem, ze du?o osób pisa?o bez rejestracji, ale ostatnio zacz??o si? pojawia? za du?o jakich? g?upich postów nie wiadomo sk?d. W najbli?szym czasie nast?pi jeszcze update php-nuke i kilka pomniejszych zmian wi?c strona mo?e by? przez jaki? czas offline, ale nie na d?ugo na pewno :). To tyle. Pozdrawiam.
Forum znów dzia?a
Wysłany przez Domino dnia 26-05-2005 o godz. 21:23:46 (3045 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
NewsWitam wszystkich. Uda?o mi si? uruchomi? forum ponownie (jak równie? kilka innych rzeczy) i stronka w ko?cu wygl?da i dzia?a jak dawniej :). No mo?e jeszcze nie do ko?ca, bo brakuje paska z prawej pokazuj?cego ostatnie posty, ale to musi uruchomi? Spect (chocia? w sumie nie - uda?o mi si? :P). Mam nadzieje, ze to zrobi, bo z forum jakos nie mog?em si? doczeka? i zrobi?em sam z czego jestem oczywiscie niezmiernie dumny (cho? de facto nie mia?o to nic wspólnego z pisaniem kodu ;). To chyba tyle.
Prawie powrót...
Wysłany przez Domino dnia 05-05-2005 o godz. 23:39:23 (3152 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
NewsWitam. Jak wida? wracamy po krótkiej przerwie. Mieli?my ma?a usterke niestety, znaczy jaki? bardzo dowcipny glomb (jakia? dupa nie haker) w?amal si? przez nasz? stron? na serwer spine.pl i narobi? lekkiego bigosu. Spowodowa?o to oczywi?cie ze admini zablokowali stronk?. Tak czy siak trzeba by?o wprowadzi? troch? 'usprawnie?' po których wprowadzeniu okaza?o si? ze forum nie dzia?a nie wiadomo czemu :/ Mam nadziej?, ?e uda nam si? to naprawi? w najbli?szym czasie, ale kiedy dok?adnie to nast?pi nie wiem. Na razie postanowi?em odpali? stronk? tak jak jest, bo pewnie si? Wam juz zdawa?o ze umarlismy ;). Pragn? wi?c zapewni?, ze ?yjemy i mamy sie ca?kiem dobrze, a nied?ugo powinna si? pojawi? jaka? aktualka :).
?wi?ta
Wysłany przez Domino dnia 23-12-2004 o godz. 18:37:17 (4236 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
NewsWitam. Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia chcia?bym, w imieniu moim i robala, ?yczy? Wam wszystkiego najlepszego, du?o prezentów pod choink? (szczególnie wspieraj?cych obróbke 3d ;), smacznego :) karpia, ?eby te ?wi?ta by?y rzeczywi?cie weso?e i co najwa?niejsze spe?nienia marze?. Zdaj? sobi? spraw?, ?e cz??? z Was chcia?aby równie? zobaczy? jakie? nowe artyku?y na stronie. Obiecuj?, ?e takowe si? pojawi? prawdopodobnie jeszcze przed Nowym Rokiem. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.
Przemeblowanie
Wysłany przez Domino dnia 01-12-2004 o godz. 20:23:23 (3242 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)
NewsWitam. Jako? tak wysz?o, ?e do tej pory wszystkie artyku?y dotycz?ce teorii grafiki 3d by?y dodawane do dzia?u 'Techniki'. Mog?o to by? nieco myl?ce, poniewa? tam powinny si? raczej znajdowa? konkretne techniki w grafice 3d (jak na przyk?ad fullscreen czy text :). Dlatego te? zosta? utowrzony nowy dzia? o nazwie 'Matematyka', do ktorego przenios?em wszystkie 4 artyku?u o matematyce. W dziale 'Teoria' znajduje si? teraz to co nale?y, czyli teoria dot3, cell shadingu itd. My?l?, ?e taki uk?ad jest o wiele bardziej czytelny.

Mam równie? do was pro?be. Poniewa? w naszej bazie znajduje si? do?? ma?a ilo?? linków, tote? mi?o by by?o, gdyby ka?dy, który zna jakie? przydatne strony, umie?ci? link w bazie. Mo?ecie to zrobi? z menu po lewej stronie. Takie linki b?d? sobie czeka?, a? który? z nas doda je do bazy na trwa?e. Nam jest do?? trudno doda? wszystko, bo o tym po prostu nie pami?tamy. Tak wi?c je?li mo?ecie to dodawajcie ile wlezie ;).
Idzie nowe
Wysłany przez robal dnia 10-11-2004 o godz. 19:27:59 (2847 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
NewsWitam po bardzo d?ugiej nieobecno?ci. Poniewa? nie mia?em dost?pu do neta w stopniu pozwalaj?cym na swobodne poruszanie si? po naszej stronie wygl?da?o to tak a nie inaczej. Od kilku dni jest jednak inaczej i teraz przynajmniej przez rok b?de obecny a wraz ze mn? na pewno pojawi? si? nowe artyku?y :-). Jak to mówili w jednym filmie "dzis nadesz?a wiekopomna chwila" i postanowi?em wrzuci? na stronk? co?, nad czym pracowali?my z Domino ju? od d?u?szego czasu z jeszcze d?u?szymi przerwami ;-P. W dziale z plikami znalaz? si? (albo zaraz si? znajdzie, bo w?a?nie si? wysy?a) taki nowy wynalazek, który mamy nadziej?, ?e b?dzie dla nas przydatny teraz i w przysz?o?ci. Jest to programik na kszta?t znanego niektórym NVEffectBrowsera - czyli taka mini przegl?darka efektów. Jeste?my ciekawi waszej oceny, tego ?e oczywi?cie wy?apiecie wszystkie b??dy ;-) oraz zaproponujecie korzystne zmiany, które zadowol? wszystkich. Dlatego oczywi?cie zapraszam do ?ci?gania i testowania.

Domino:
A ja ze swojej strony dodam jeszcze, ze w dziale z plikami znajduje si? plik Common.zip który jest niezb?dny do skompilowania nowych kodów. Nowe kody dla OpenGL te? s? ju? oczywi?cie dost?pne w dziale pliki (pod tymi samymi nazwami co by?y). Kody do Direct3D przegra robal ;)
(Wielki) Powrót ;)
Wysłany przez Domino dnia 09-09-2004 o godz. 19:22:17 (2430 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
NewsJa wida? strona znowu dzia?a. Przeszli?my cie?kie boje z baz? danych (nie tylko my zreszta - admini ze spine.pl tez mieli ciezki orzech do zgryzienia ;)), ale ju? wszystko jest ok. Jak wida? forum nie jest puste, strona wyglada jak wcze?niej i ogólnie jest dobrze.

To tak tytu?em wst?pu. Poniewa? nie ma jednak rzeczy z?ych, które by nie wysz?y na dobre, wi?c i u nas jest podobnie :D. Znaczy robal przyszykowa? kupe ró?nych ró?no?ci, wi?c szykuje sie naprawd? mega-aktualka. B?dzie ona jednak?e tylko od robala, a wi?c g?ównie dla Direct3D. Ja niestety nic nie przygotowa?em (kupi?em nowy, odjechany rower wi?c przy kompie mnie praktycznie nie by?o w te wakacje, a teraz poprawki :|). No to w sumie chyba tyle - takie szybkie info.
Forum
Ostatnie 10 postów na forum

Tutoriale - OpenGL - Bry?y
Last post by adam in B??dy, b??dy... on Nov 25, 2009 at 13:03:14

problem koncepcyjny jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:12:58

problem koncepcyjny - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:12:31

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:11:28

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:10:37

problem ideowy - jaki format jaki jezyk programowania
Last post by r3dsky in Programowanie grafiki on Nov 01, 2009 at 22:10:13

[C++/Opengl] Utkn??em z projektem kulki
Last post by qla in OpenGL on Sep 13, 2009 at 17:34:55

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 10, 2009 at 19:33:49

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 10, 2009 at 19:33:20

Problem z odbijaniem kulki[C++]
Last post by qla in OpenGL on Sep 08, 2009 at 20:15:41


[ Forum ]
Login
Pseudonim

Hasło

Security Code: Security Code
Type Security Code

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
Bajery
Sidebar Mozilli
Co to jest Sidebar?

Dodaj do ulubionych (IE)

Newsy w RSS
Co to jest RSS?
Starsze Newsy
05-05-2004
· B??dy i problemy
02-05-2004
· Otwarcie ;)
Nasze newsy s� w RSS: backend.php
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund

:: Layout strony został stworzony przez www.nukemods.com w oparciu o styl phpbb2 Helius, którego autorem jest Cyberalien ::